۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

افغانستان به کدام سو می رود؟آیا تلاش غرب برای کمک به استقرار دولت ملی در افغانستان عبث است؟

ماموریت آمریکا و متحدانش در افغانستان گاه تامین امنیت خوانده شده، گاه کمک به استقرار دولت ملی. اما این دو، در عمل شاید چندان متفاوت نباشند چرا که بنا به عقیده رایج، آمریکا و متحدانش هر هدفی که داشته باشند به هر حال در تلاشند امنیت را در افغانستان برقرار کنند و برای رسیدن به این هدف، کمک به استقرار دولت ملی را سر لوحه برنامه های خود قرار داده اند.

بدون یک دولت مقتدر ملی، دولتی که در سراسر افغانستان اقتدار داشته باشد، تامین امنیت ممکن نخواهد بود مگر با حضور سنگین، دراز مدت و پر تلفات نظامیان خارجی در افغانستان. چیزی که برای دولت های غربی بیشتر به کابوس شبیه است تا یک سناریوی محتمل.

آیا روند استقرار دولت ملی در افغانستان به نتیجه می رسد؟ درشکل گیری دولت ملی چه عواملی دخیلند؟

از مهمانان برنامه پرگار می پرسیم تا چه حد دولت ملی در افغانستان نیازمند عناصری است که مفهوم ملت را شکل می دهند.

در پنل اول روستار ترکی استاد پیشین مطالعات سیاسی در دانشگاه کابل و مجیب الرحمان رحیمی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه اسکس انگلستان به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم، عارف سحر دانشجوی مطالعات سیاسی و محمد فهیم وردک مسئول جرگه حزب افغان ملت در بریتانیا پاسخ می دهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر