۱۳۹۰ بهمن ۱۸, سه‌شنبه

اشرف غنی به علف‌خواری تشویق می کند!

(نوشته ای از عارف ظفیر در جمهوری سکوت)

بیکاری هم خوب چیز است. شنیده بودم که می‌گفتند تمدن زاده‌ی نیاز بوده، اما هنر زاده‌ی بی‌نیازی. زندگی در اروپا و غرب اگر هیچ فایده نکرده، یکی هم این بوده که فرصت داده است آدم بنشیند و از سر بیکاری به هر سایت انترنیتی سر بزند و ببیند که در چهار گوشه‌ی دنیا چه خبر است. برای من این کار شده است یک سرگرمی که هم جالب است و هم معتاد کننده.

در این اواخر سایت‌پالی می‌کردم که یک بار چشمم افتاد به این خبر جالب در خبرگزاری بُست باستان که آن را به تاریخ چهارم دلو 1390 از بدخشان پست کرده است. کیف کردم از خواندنش. برای شما هم نقل می‌کنم که ببینید چه تحول بزرگی را در رشد و پیشرفت انسان‌ها در تکامل مدنی "افغانستان" نشان می‌دهد. دکتر اشرف غنی احمدزی در مراسم بزرگی که به مناسبت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان برگزار شده است، در حضور هزاران نفر و مسئولین عالی‌رتبه‌ی دولتی و غیردولتی، اعم از ملی و بین‌المللی، برای تأمین مخارج اردو، طرح علف‌خواری مردم را مطرح کرده است. (بُست باستان،


(ادامه مطلب را در جمهوری سکوت دنبال کنید)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر