۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه

رونمایی کتاب بگذار نفس بکشم

کتاب «بگذار نفس بکشم» به تاریخ سوم حوت 1391 در هوتل کابل - دوبی رونمایی شد و در همان روز با واکنش هایی مواجه شد که برای من به هر حال، تشویق کننده بود: فکر می کردم هنوز حرف هایی داریم که به تأمل جدی نیاز دارند، گذشته از اینکه در جریان مواجهه با افکار و نقد و بررسی هایی که صورت می گیرد، این حرف ها ارزش یا اهمیت شان کاهش یا افزایش پیدا کند.
یکی از واکنش های مهم برای من نوشته ای بود از آقای دای فولادی که در سایت جمهوری سکوت به نشر رسید و به تعقیب آن موجی از اظهار نظرهایی در همین سایت و صفحات مجازی دیگر به میان آمد. حکمت، در سفری که به استرالیا داشتم، دو روز بعد از نشر نوشته آقای دای فولادی در یک گفت و گویی که با هم داشتیم، از مسایل زیادی پرسید، از جمله انگیزه و چگونگی نوشتن و نشر کتاب و واکنش هایی که برانگیخته و مخصوصاً سخنانی که از آقای دای فولادی گفته شده است. پاسخ های مرا وی دو هفته بعد به شکل مکتوب در سایت جمهوری سکوت به نشر رسانید. متن این گفت و گو را از این پیوند می توان دریافت کرد:

۱ نظر: