۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

سخن قدرت

قدرت کشش‌ناک‌ترین پدیده در زندگی جمعی است. قدرت از رابطه‌های جمعی پدید می‌آید، اما گاهی توسط فرد یا گروهی خاص به کار گرفته می‌شود و گاهی توسط همه‌ یا اکثریت مردم. صورت اول را می‌توان استبداد و دیکتاتوری خطاب کرد و صورت دوم را دموکراسی.

افغانستان به تازگی با مفهوم توزیع قدرت آشنا شده است. سخن از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی‌های مدنی زمینه را به طور نسبی آماده ساخته است تا قدرت از تمرکز بیرون شده و در لایه‌های مختلف جامعه تسری پیدا کند. انتخابات، پارلمان، مطبوعات، جامعه‌ی مدنی، نظارت‌های گونه‌گون بر اعمال و کارکردهای مقامات دولتی، در سطوح مختلف به توزیع قدرت کمک کرده اند.

با اینهم، برای اینکه قدرت چهره‌های گونه‌گون خویش را در مصداق‌های معین آشکار سازد و برای همه‌ی مردم قابل درک باشد، نیاز است تا بحث‌هایی گسترده‌ و روشن پیرامون مفهوم قدرت به راه بیفتد. این بحث‌ها از یک سو لایه‌های مختلف قدرت را برای مردم باز می‌کند و از سوی دیگر امکان مدیریت سالم قدرت را برای جامعه بیشتر فراهم می‌سازد.
ادامه در ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر