۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

بررسی واکنش فعالین حزب وحدت (46)روز شنبه 30 قوس 1392، نتایج «نشست دانش‌جویان و مناسبات قدرت» و واکنش فعالین حزب وحدت در قبال این نشست نیز مورد بررسی قرار گرفت. داکتر امین احمدی که یکی از سخنرانان اصلی نشست بود، انتخابات ریاست جمهوری را از منظر تأثیرات آن در جریان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بررسی کرد و گفت: تاریخ سیاسی افغانستان تاریخ انتقال خونین قدرت بوده است. انتخابات سال 1393 اولین تجربه‌ی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. وی نقش دانش‌جویان را در این جریان مهم خواند و گفت این نقش منوط به درک و تعیین موقعیت دانش‌جویان است.
داکتر احمدی گفت: دانشگاه‌ها باید در جهت‌دهی نقش دانش‌جویان توجه جدی داشته باشند. جنبه‌های تیوریک انتخابات و نقش دانش‌جویان در ایجاد ادبیات سالم انتخاباتی برجسته شود. داکتر امین احمدی گفت: کمیت دانش‌جویان در این انتخابات بیشتر از گذشته است. تقریباً پنج نسل جدید سنی وارد عرصه‌ی انتخابات می‌شوند که همه تحصیلکرده و اهل معارف اند. هر تیم انتخاباتی که بتواند توجه این قشر را به سوی خود جلب کند و رسیدگی به مطالبات آنان را در صدر اولویت‌های انتخاباتی خود قرار دهد، در جهت‌دهی افکار عامه مقام پیشتازتر خواهد داشت.
اسلم جوادی «نشست دانش‌جویان و مناسبات قدرت» را در نوع خود یک تجربه‌ی مثبت خواند و گفت: شرکت دانش‌جویان و اجرای برنامه‌ها به طور کلی خوب بود و تصویر خوبی از فعالیت‌های انتخاباتی ما ایجاد کرد. وی با یادآوری برداشت برخی از دانش‌جویانی که در نشست اشتراک کرده بودند، گفت که برداشت اکثر اشتراک‌کنندگان حاکی از رضایت آنان است. بااینهم، وی گفت که سخنرانی‌ها می‌توانست بهتر از این باشد.
جوادی توجه داکتر احمدی به نقطه‌های عطف تاریخی و نقش دانش‌جویان در جهت‌دهی انتخابات را از نکته‌های برجسته‌ی سخنرانی وی قلمداد کرد. در مورد سخنرانی جواد سلطانی گفت که وی از موضوع اصلی بیرون رفت و به جای اینکه بر نقش دانش‌جویان برای عقلانی ساختن روند انتخابات تأکید کند، از نقش احزاب و نیروهای سنتی هشدار داد و این امر می‌تواند ذهنیت‌های منفی برخی از رهبران سنتی را تحریک کند.
جوادی در مورد سخنان اشرف غنی گفت که وی نکته‌های خوب، اما پراکنده‌ای را مطرح کرد و سخنانش دارای انسجام و تسلسل منطقی نبود. وی صدای اشرف غنی را نیز از نقطه‌های ضعف سخنرانی او عنوان کرد و گفت که صدای او تأثیر مثبت سخنانش را کاهش می‌دهد.
***
نکته‌ی دیگری که فضای جلسه را مشتعل ساخت، بررسی حضور کم‌رنگ فعالین حزب وحدت در نشست روز پنج‌شنبه بود. جوادی گفت: شایبه‌ی ناهماهنگی میان فعالین حزب وحدت و سایر نیروهای دخیل در انتخابات شکنندگی زیادی خلق می‌کند. وی هم‌چنین گفت که با نزدیکان اشرف غنی و فعالین جنبش هماهنگی خوب صورت نگرفته بود و به همین دلیل، حضور پررنگی نداشتند.
طاهر زهیر گفت: در جلسه‌ی سیاسی حزب وحدت سهم ضعیف حزب و فعالین آن در ایجاد و مدیریت نشست دانش‌جویان و مناسبات قدرت مورد انتقاد قرار گرفت و به همین دلیل، اعضای ستاد انتخاباتی حزب وحدت تصمیم گرفتند که در نشست اشتراک نمی‌کنند و در برنامه‌های آن سهم نمی‌گیرند.
دانش گفت: تلقی اعضای حزب وحدت این بوده که نشست بدون هماهنگی ستاد انتخاباتی حزب برگزار شده است. او گفت: از این نشست و ترتیبات تدویر آن برای منسوبین و فعالین حزب وحدت توجیه درست و روشنی صورت نگرفته است. فصیحی مسوول دفتر جوانان است، اما جوانان حزب وحدت از نشست و کارهای آن بی‌خبر بوده اند. وی گفت که به خود استاد خلیلی هم گزارش به صورت منفی انتقال یافته و ذهنیت استاد خلیلی هم مثبت نبوده است.
داکتر احمدی گفت: این نشست‌ها به منظور کمک به انتخابات و در واقع برای تقویت موضع حزب وحدت برگزار می‌شوند. از طریق این نشست‌ها و جلسات شبکه‌ی حمایت اجتماعی در محور حزب وحدت توسعه می‌یابد. او گفت: در هم‌چون حرکت‌ها زمینه برای ایجاد ذهنیت‌های منفی زیاد است، اما در میان فعالین حزب وحدت، معمولاً ذهنیت‌های منفی نسبت به ذهنیت‌های مثبت بیشتر مطرح می‌شود. وی گفت: قشر عظیم علما و روحانیون هم به همین علت از حزب فاصله گرفته و در واقع از حزب رانده شده اند. وی تأکید کرد که باید کانال‌های ارتباطی این جمع با بدنه‌ی حزب وحدت به طور روشن تعریف و تعیین شود.
من نسبت به موضع فعالین و منسوبین حزب وحدت واکنش جدی‌تری نشان دادم و گفتم: این ذهنیت باید در حزب وحدت اصلاح شود. زُهیر و سعادتی و فصیحی مسوولیت هماهنگی بین این اتاق و ستاد مربوط به حزب وحدت را بر عهده دارند. با تأکید می‌گویم که اعضای حزب وحدت در برابر کارهای ما جنگ روانی به راه نیندازند. اگر خود شان می‌توانند کاری کنند و به دیگران نیاز ندارند، خوب است به طور صریح بگویند تا دیگران جا خالی کنند. من گفتم که عدم حضور فعالین حزب وحدت در نشست روز پنج‌شنبه تصادفی نیست. این موضع باید به طور یک‌دست اتخاذ شده و تمام رهبران و مسوولان حزب وحدت در آن سهیم باشند. من تأکید کردم که ما برای تنگ کردن جای هیچ کسی نیامده ایم. این جلسات هم تسهیل‌کننده اند نه مزاحم. اگر اینگونه برخورد ادامه یابد، من از ادامه‌ی همکاری با حزب وحدت انصراف خواهم داد و ضرورتی نمی‌بینم که با آن‌ها درگیر مسایلی باشم که جزئی از آجندای کارم در انتخابات نیست.
داکتر احمدی مرا به آرامش دعوت کرد، اما گفت: این گونه موضع‌گیری‌ها نشانه‌ی ضعف‌های ساختاری در حزب است که باید رفع شوند. هر کسی که در اینجا می‌آید به اندازه‌ی تمام فعالین حزب وحدت نقش مهم دارند. از خلق ذهنیت منفی جلوگیری شود تا باعث دلسردی یا کاهش انگیزه‌ی کاری دیگران نشود. احمدی گفت: در نهایت، این حزب وحدت است که امتیاز و بهره‌ی سیاسی فعالیت‌های دیگران را بر می‌دارد. برخوردهای فعالین و منسوبین حزب وحدت باید از روی دقت و سنجش صورت گیرد.
فصیحی به عنوان کسی که در جلسه‌ی ستاد انتخاباتی حزب وحدت و جلسه‌ی سیاسی آن اشتراک داشته است، گفت: موضوع نشست دانش‌جویان و مناسبات قدرت این‌قدر حساس نبوده است. دوستان به ناحق حساسیت نشان می‌دهند. عدم شرکت در نشست نیز جهت‌دار و از روی یک تصمیم جمعی نبوده است. عده‌ای از دوستان ما در حزب وحدت ملاحظاتی داشتند که با استدلال رفع شد و کسی آن را ادامه نداد.
زهیر گفت: در این قضیه بحث حساسیت در برابر فرد یا جریان خاصی مطرح نبوده است. انتقاد از یک وضع، طبیعی است و این حق نباید از دیگران گرفته شود. قرار نیست که هر چه این جمع تصمیم می‌گیرد یا اجرا می‌کند، بدون نقد و بررسی پذیرفته شود. بااینهم، وی برای اینکه جنبه‌ی تخریش‌کننده‌ی حرفش را کاهش دهد، گفت: در باره‌ی نشست روز پنج‌شنبه،‌ ذهنیت دوستان کمیته‌ی سیاسی به خوبی روشن نشده و برای شان گزارش و اطلاع درست انتقال نیافته است. در آینده خوب است که هماهنگی بهتری صورت گیرد تا زمینه‌ی هیچ‌گونه سوء تفاهم خلق نشود.
***
در ادامه‌ی جلسه، عدم اشتراک منظم برخی از اعضا مورد انتقاد قرار گرفت. جواد سلطانی و جواد صالحی از افرادی بودند که بیشترین میزان غیبت را داشتند. گفته شد که برای این دو فرد زنگ زده شود تا در نشست‌های بعدی به طور منظم اشتراک کنند.
آجندای جلسه‌ی بعدی، بررسی راه‌حل‌های مشخص در مورد معضل کوچی‌ها تعیین شد. گفته شد که این آجندا به اطلاع جوادی و صالحی نیز رسانیده شود تا با طرح‌های مشخص در جلسه‌ی فردا حضور یابند. (ادامه دارد)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر