۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

اولویت‌های سیاسی در انتخابات و حکومت (52) روز یک‌شنبه 8 جدی 1392 جلسه‌ی اتاق فکر مطابق آجندایی که روز قبل تعیین شده بود، با سخنان داکتر امین احمدی شروع شد. وی گفت: حفاظت از نظام موجود مهم‌ترین اولویت سیاسی ما محسوب می‌شود. هیچ طرح و برنامه‌ای را بدون این اولویت مد نظر قرار ندهیم. مولفه‌های این نظام حقوق بشر، دموکراسی، تفکیک قوا، مشارکت عادلانه‌ی شهروندان در ساختار قدرت و حفاظت از آزادی بیان و فعالیت‌های احزاب سیاسی است. داکتر احمدی گفت: ما مسوولیت داریم که با حفظ و تقویت این نظام، میزان کارایی آن را افزایش دهیم نه اینکه دست به اقداماتی بزنیم که پایه‌های قانونی و مشروعیت آن در افکار عامه را تخریب کند.
داکتر احمدی گفت: انتخابات یکی از زمینه‌های موثر برای تقویت نظام است. وقتی در انتخابات فعالانه سهم می‌گیریم و مردم را نیز برای مشارکت و سهم‌گیری تشویق می‌کنیم، در واقع برای استمرار و تقویت این نظام ضمانت خلق می‌کنیم. وی گفت: در طرح و تدوین مطالبات خود نیز باید گرایش بشردوستانه و عدالت‌خواهانه داشته باشیم. درخواست طرح‌های انکشافی برای هزاره‌جات یا تعدیل واحدهای اداری یا اصلاح نظام اداری با معیار شایسته‌سالاری مبنای بشردوستانه و عدالت‌خواهانه دارند.
داکتر احمدی با ذکر تجربه‌ی خود از دوران عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد و تقویت فرهنگ قانون‌مداری در کشور را از ضرورت‌های مهم خواند و گفت: ذهنیت غالب هنوز این است که قانون یعنی سندی برای توجیه حاکمیت دولت‌مداران. این ذهنیت به زمان نیاز دارد تا عوض شود. از اولویت‌های ما این هم است که با اشرف غنی کار کنیم تا نظام بیوروکراسی را بر اساس تعریفی که از آن وجود دارد، تقویت کند. یعنی یک اداره‌ی حرفه‌ای و تخصصی غیر سیاسی که در آن افراد با درنظرداشت صلاحیت‌های علمی و مسلکی خود استخدام شوند نه بر اساس تعلقات سیاسی و یا زد و بندهایی که اداره را به سوی فساد می‌کشاند. او تأکید کرد که اگر نتوانیم بر معضل فساد در اداره با راه‌کارهای اصولی و ساختارمند غالب شویم، همه‌ی دستاوردهای ما در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
اسلم جوادی گفت که در دوره‌ی جدید تغییرات زیادی در کشور اتفاق افتاده که از یک جانب تحول خوب و مثبت تلقی می‌شوند، اما از جانبی دیگر یک نوع تشتت خطرناک را در میان اقشار و لایه‌های مختلف جامعه دامن زده است. توجه به مطالبات و حساسیت‌های اقشار مختلف جامعه نیز از اولویت‌های مهم حکومت آینده محسوب می‌شود. وی به طور مشخص از خواسته‌های علما و روحانیون یاد کرد که در دوره‌ی جدید به گونه‌ای حس می‌کنند به حاشیه رانده شده اند. او گفت: علما از طردشدن هراس دارند. آن‌ها امنیت، آزادی‌های مذهبی، و تأمین معیشتی می‌خواهند. اگر به این خواسته‌های آن‌ها توجه نشود، می‌توانند مشکلات زیادی را در راه رشد و توسعه‌ی پایدار کشور خلق کنند.
جواد سلطانی نیز به تعقیب سخنان جوادی گفت: علما و روحانیون دغدغه‌های شغلی دارند و تصور می‌کنند که نقش شان آهسته‌آهسته در جامعه فاقد معنا می‌شود و حالا این نقش خلاصه شده است به عقد نکاح یا تلقین میت. احیای نقش نهادی علما مستلزم طرح دقیق و خوبی است که بتواند اثرگذاری‌های معنوی و امنیت معیشتی آنان را به طور همزمان تأمین کند. اما او تأکید کرد که این نقش نمی‌تواند به گونه‌ی سنتی و از طریق ساختارها و ساز و کارهای سنتی تأمین شود. همانقدر که به حاشیه‌رفتن علما و روحانیون می‌تواند برای روند توسعه و رشد مشکل خلق کند، وارد کردن آنان با تفکر و ذهنیت سنتی و میدان دادن آنان برای نفوذ بر مراجع اداری و تصمیم‌گیری کشور نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد. او پیشنهاد کرد که به این معضل در برنامه‌ی حکومت‌داری اشرف غنی باید به طور جامعه و دقیق توجه شود.
اسلم جوادی از زمینه‌سازی برای ورود علما و روحانیون به ساختار قضایی و نظام معارف به عنوان یکی از طرح‌های عملی یاد کرد. او گفت: علما، به خصوص بعد از تجربه‌هایی که از دوران جنگ‌های داخلی و دوران طالبان بر ذهن جامعه سنگینی می‌کند، اتوریته‌ی اخلاقی خود را از دست داده اند. با فراهم کردن زمینه‌ی موثریت علما در ساختار قضایی و معارف می‌توان این اتوریته را دوباره احیا کرد، بدون اینکه برای سایر بخش‌های جامعه و یا نظام اداری و سیاسی مشکل خلق کنند.
اولویت دیگری که مورد اشاره قرار گرفت، توجه به شکاف‌هایی بود که در سطوح مختلف جامعه ایجاد شده و سلامت و استحکام جامعه را به عنوان یک کُل تهدید می‌کند. جواد سلطانی گفت: شکاف‌های اجتماعی به یکی دو مورد خلاصه نمی‌شود. جامعه از زیر سقف استبداد و خفقان بیرون آمده است. حالا خواست‌ها و مطالبات از هر طرف فوران می‌کند. هر قشر و هر جناحی در جامعه نماینده‌ی یک خواست و دو خواست نیست، نماینده‌ی ده‌ها خواست و مطالبه است که در نظام‌های دینی و سیاسی و فرهنگی و مناسبات اجتماعی گذشته سرکوب شده اند. در دوران انتخابات و حکومتی که در نتیجه‌ی این انتخابات روی کار می‌آید، این شکاف‌ها به گونه‌ی وحشتناکی بروز خواهند کرد. ما باید از همین حالا مراقب باشیم که با این شکاف‌ها و مطالبات و خواسته‌هایی که در جامعه مطرح می‌شوند چگونه برخورد می‌کنیم. جواد سلطانی گفت: نسل جدیدی در کشور ظهور کرده است که دیگر نه زبان سنتی و کهنه را می‌فهمد و نه نیاز می‌داند که آن را بفهمد. از طرفی دیگر، نیروها و عناصری از نظام و ساختارهای سنتی و کهنه وجود دارند که با تمام قوت بر شاهرگ‌های سیاست و اقتصاد چنبر زده اند. این عناصر به شکل مافیایی عمل می‌کنند و در مواقع ضرورت، از منافع مشترک خود سرسختانه به دفاع بر می‌خیزند. سلطانی گفت: یک بخش مهم کار ما این است که اشرف غنی احمدزی را متقاعد سازیم که در مورد تمام این امور نگاه علمی و روش‌مند اتخاذ کند و با آن‌ها صرفاً سیاسی و انتخاباتی برخورد نکند.
***
داکتر امین احمدی در جمع‌بندی مباحثی که صورت گرفت، گفت: اولویت‌هایی را که در نظر داریم، در سه سطح مورد دسته‌بندی کنیم و برای هر کدام آن‌ها راه‌کارهای عملی پیشنهاد کنیم: سطح اول، اولویت‌هایی اند که باید به صورت عام و کلی در برنامه‌ی انتخاباتی و طرح حکومت‌داری اشرف غنی احمدزی تنظیم شوند؛ سطح دوم، اولویت‌هایی اند که در جریان کمپاین انتخاباتی و نظام تبلیغاتی و پیام‌رسانی ما رعایت شوند؛ سطح سوم، اولویت‌هایی اند که باید در رابطه با افراد و گروه‌هایی که عملاً در کارزار انتخاباتی در کنار ما یا در برابر ما صف می‌کشند، مورد توجه قرار گیرند. (ادامه دارد)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر